Algemene voorwaarden

Door het gebruik van informatie op de website Wietkweken.com gaat u akkoord met de volgende bepalingen:

Het gebruik van de website van en het plaatsen van bestellingen van derden op Wietkweken.com is voorbehouden aan personen van 18 jaar en ouder.

Door het plaatsen van een bestelling op Wietkweken.com accepteert u alle verantwoordelijkheid betreffende de legale status van de producten die u zullen worden toegestuurd. Alle producten op de website zijn wettelijk toegestaan in Nederland. U accepteert de verantwoordelijkheid om u op de hoogte te stellen van de wetten, importbepalingen en douanereglementen die in uw land van kracht zijn alvorens te bestellen en u verklaart dat de invoer van de bestelde producten in uw land wettelijk is toegestaan. Wij zetten op geen enkele wijze aan tot illegaal gebruik van onze producten. Wij raden u aan bij twijfel uw advocaat te raadplegen.

Wietkweken.com garandeert op geen enkele wijze dat de informatie en producten op deze website verkrijgbaar, toepasselijk of wettelijk is toegestaan buiten Nederland. De informatie die door Wietkweken.com wordt verstrekt via deze website, links naar of van andere websites, of door zijn werknemers per telefoon, email of enige ander communicatiemiddel zijn strikt educatief en informatief. Deze informatie moet nooit worden beschouwd als een aanbeveling om tot bepaalde handelingen over te gaan. Het gebruik van deze informatie voor verboden activiteiten is geheel op eigen risico. Wietkweken.com beweert op geen enkele wijze dat de informatie op deze website nauwkeurig, volledig en/of actueel is.

Deze website mag niet worden bezocht, getoond of anderszins worden bekeken in landen waar dit in strijd is met de wet of douanereglementen.

Wietkweken.com claimt op geen enkele wijze dat zijn producten geschikt zijn voor het behandelen, genezen of voorkomen van enige ziekte of aandoening. Wietkweken.com geeft geen specifieke, medische adviezen.

Gebruik onze producten niet wanneer u lijdt aan hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, diabetes of enige andere lichamelijk aandoening. Gebruik onze producten niet tijdens zwangerschap of borstvoeding. Gebruik onze producten niet in combinatie met MAO-remmers of enig ander medicijn. Autorijden en het gebruik van zware machines dient te worden vermeden bij het gebruik van onze producten. Raadpleeg bij twijfel altijd een arts en volg diens adviezen op. Bewaar onze producten buiten bereik van kinderen.

U accepteert de volledige aansprakelijkheid voor alle letsel, schade, strafmaatregelen, verlies van inkomen of bezittingen die onstaan door aankoop, consumptie, gebruik en/of misbruik van een product van Wietkweken.com. Het bedrijf en zijn eigenaars, vertegenwoordigers en werknemers zijn niet verantwoordelijk voor het handelen van klanten.

Veel illustraties, foto’s, design, teksten en logo’s vallen onder het copyright. De verspreiding, publicatie en het gebruik voor commerciële doeleinden is strikt verboden en strafbaar zonder schriftelijke toestemming van Wietkweken.com. Alle rechten voorbehouden.